Online 24/7

-Köpa Fiskekort

-Köpa Jaktkort

-Hyra stuga

-Se översikts kartan Köpa detalj karta A1 Swish 150kr till 123 278 85 86 med Namn och post adr

MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se FB: https://www.facebook.com/groups/mkjfvf/

Nya priser för 2024 och budgetförslag

 Nya priser för 2024

Styrelsen har tagit ett beslut att ändra några priser in för 2024.Pågrund av arrende avtal index ökning varje år med ca +2% / år Ökad underhåll på stugor och ökat byggmaterial kostnader ca +30% ( 2021-2023) vi ser även att el kostnaderna ökar i fiskodlingen och milersättningen har ökat till 25kr/mil, Nya priser för 2024 Fiskeårskort 400kr +33%Fiskedynskort 100kr +33% Jaktårskort 800kr +14% Jaktdygnskort 200kr +33% Stuga hyra dygn 500kr även nya priser på skyttebanan Det finns möjlighet att ändra beslutet på medlems årsmötet i April men föreningen har kalender år så priserna gäller från 1/1 2024.

Styrelsens budgetförslag 2024


Leta i den här bloggen