Online 24/7

-Köpa Fiskekort

-Köpa Jaktkort

-Hyra stuga

-Se översikts kartan Köpa detalj karta A1 Swish 150kr till 123 278 85 86 med Namn och post adr

MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se FB: https://www.facebook.com/groups/mkjfvf/

Statligt jaktkort Jägare i Sverige måste ha med sig ett statligt jaktkort under jakten.

Betala ditt jaktkort på webben!

Naturvårdsverket har skapat en webbsida, Min sida, där du bland annat kan betala ditt jaktkort. För att registrera dig och få tillgång till sidan behöver du en e-postadress.
Betala statligt jaktkort (naturvardsverket.se)

Läs mer på  Statligt jaktkort - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)


Vapenvårdskurs i vapenvårdsloka på kavahedens skytteanläggning. söndag 30/6 kl 1700-1900

 

Vapenvårdskurs i vapenvårdsloka på kavahedens skytteanläggning. söndag 30/6 kl 1700-1900
Öppen tider och bokningar MKJ&F skyttebanor

Denna kalender gäller endast 80m och 50m banorna kan användas separat.

När det är bokning i kalender så kan man inte boka 100 meters inskjutnings banan via kullekiosken

Planerade bokningar
Öppettider på 80m och 50m banorna.  vecka 23-35 
Älgbanans 80m öppen tider Måndag och Torsdag kl 17.00-21:00 (19:00)
Älgbanans 50m öppen tider Måndag kl 17:00-19:00
Björnpasset.Torsdag kl 19:00-21:00https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZTNuMGxlc2RkZzMwcGZpZTMyMjlpNmFhaW9AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 


Bokning av enbart inskjutningsbana : 100m
Bokning och nycklar finns hos i kiosken i Koskullskulle 0970-30788.
Priser MKJ&F Bankort 100kr/årsavgifter +20 kr/gång .Max 2 timmars pass/bokning.
Inskjutning 100m.Måndag - Fredag 08:00-16:00 Lördag - Söndag 08:00-22:00 under vecka 23- 36 OBS !! kolla kalender
 
Kontaktperson och telefonnummer:
Malmbergets och Koskullskulles jakt-och fiskevårdsförening. 0970-22913
Föreningens mail: mkjf@hotmail.com
Provledare för Jägarexamen: Fredrik Westberg

REMISS AV RENMARKSKOMMITTÉNS DELBETÄNKANDE: SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS ÅSIKTER

ALLA PÅVERKAS AV DELBETÄNKANDET: KOMMUNER, SKOGSBRUK, GRUVNÄRING, ALLMÄNHET, FÖRENINGAR, INDUSTRIN, TURISMEN
Svenska Jägareförbundets åsikter 

jakt och fiske i renbetesland sou 202346

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 10 juni 2024.

remissinstanser-for-delbetankande-jakt-och-fiske-i-renbetesland-sou-202346.pdf (regeringen.se)


Se inkomna svar på remissförslag

Remiss av delbetänkande Jakt och fiske i renbetesland SOU 2023:46 - Regeringen.se

Årsberättelsen 2023 mkjf

Styrelsen och sektionernas ansvarsfrihet av årsmötet på Torsdag den 21 Mars för året 2023. Årsberättelsen 2023 mkjf

Lockjaktsutbildning på räv digitalt

 2024-02-13 Digital - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)


ävlock kan med fördel bedrivas från kust- till fjällmiljö, från norr till söder. Som lockjägare måste du lära dig om räven och dess vanor, förmågan att nyttja terrängen och kända viltväxlar, använda rätt utrustning, ta hänsyn till vind och vittring och liknande. Tekniken att locka och behärska lockpipan är också ett viktigt moment under kursen. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha sådana kunskaper om lockjakt på räv att utsikterna till en framgångsrik jakt blir stora.

Längd:
Teori, cirka 3 timmar.

Krav:
Medlemskap i Jägareförbundet. 

Nya priser för 2024 och budgetförslag

 Nya priser för 2024

Styrelsen har tagit ett beslut att ändra några priser in för 2024.Pågrund av arrende avtal index ökning varje år med ca +2% / år Ökad underhåll på stugor och ökat byggmaterial kostnader ca +30% ( 2021-2023) vi ser även att el kostnaderna ökar i fiskodlingen och milersättningen har ökat till 25kr/mil, Nya priser för 2024 Fiskeårskort 400kr +33%Fiskedynskort 100kr +33% Jaktårskort 800kr +14% Jaktdygnskort 200kr +33% Stuga hyra dygn 500kr även nya priser på skyttebanan Det finns möjlighet att ändra beslutet på medlems årsmötet i April men föreningen har kalender år så priserna gäller från 1/1 2024.

Styrelsens budgetförslag 2024


Det är skottat fram till inskjutnings hallen 100 meter

 Det är skottat fram till inskjutnings hallen 100 meter, Inskjutningshallen 100 meter går att boka via kullekiosken.
Leta i den här bloggen