Online 24/7

-Köpa Fiskekort -Köpa Jaktkort -Hyra stuga -Se Kartan

Köpa karta Swish 150kr till 123 278 85 86 med Namn och post adr

MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se FB: https://www.facebook.com/groups/mkjfvf/

Friskvårdsbidrag gratis fiskekort!

Fiskekort ingår i det friskvårdsbidrag som en arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda, enligt domar år 2020 i Högsta förvaltningsdomstolen. Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Om den anställda har kostnad för till exempel fiske eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.

https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/mkjf/

Swish 300kr till 123 278 85 86 med Namn och fiskekort 2021

 Så bokför du friskvårdsbidraget Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.

Leta i den här bloggen