Fiskesektionens

Fiskesektionens årsberättelse 2017 
Föreningens fiskesektion består just nu av elva medlemmar som kämpar på med att hålla föreningens fiskodling i drift. Några nya medlemmar har tillkommit under året, och några har lämnat oss. Odlingen står kvar och fungerar, även om det finns reparationsbehov här och var. 
Sommarens utsättning av fisk till våra sjöar ser ut att bli relativt bra. Främst är det avelsrödingen som föregående säsong producerade en hel del rom som kläckts och klarat sig bra under året. Med öringen har vi, som vi brukar ha, större bekymmer med hög dödlighet under den senare delen av sommaren. Trots ett mycket framgångsrikt romfiske under hösten 2016 har vi idag bara kvar en bråkdel av den öring som kläcktes förra våren. Vi uppskattar att kommer kunna sätta ut kring sex tusen rödingyngel och mellan ett och två tusen öringyngel i sommar. 
Vi hade begränsade resurser att lägga på höstens romfiske och valde att förlita oss på avelsfisken i odlingen. Både öring och röding gav en del rom men mindre än vi förväntat och hoppats på. 
Restaureringen av Lina och Vassara älvar fortsätter inom Reborn projektet (www.rebornlife.org). Målet med projektet är att återställa lekbottnar och naturliga vattenflöden i älvar som rensades under flottningsepoken. 
Flera positiva tecken finns att laxen är på väg tillbaka till vårt närområde. Enligt sportfiskarna passerade drygt tusen laxar genom Linafallets trappa 2017. Vi hoppas på att utvecklingen fortsätter och funderar på vad vi skulle kunna göra för att stödja den. 

För fiskesektionen, Erik Hjortsberg, ordförande 

Utvalda anteckningar från loggboken under året 
14 februari 
Kläckning av årets första rödingyngel 
Februari-mars 
Krångel med brunnsvattenflödet 
15 mars 
Årets foderleverans hämtat i Kusträsk 
16 mars 
En yngellåda med röding färdigkläckt 
mars 
Luftvärmepumpen i gamla delen krånglar och ger tillslut upp 
15 april 
De första öringynglen börjar kläckas 
19-21 maj 
Årets vårflod, flödet i överloppsbäcken kom igång bra och vi hade inga isproppar i något av vägrören 
18 juni 
Sommarens utsättning av fisk påbörjas 
augusti 
Hög dödlighet på årets yngel 
november 
Romklämning av röding och öring i odlingen, resultatet blev något skralt. Som tidigare år så är det mest de yngre och precis lekmogna rödingarna som gett rom. Ungefär hälften av öringen har ännu ej blivit lekmogna vid 7 års ålder 
15 november 
Ny dator ordnad till fodermatningen. Styrningen av brunnsvattenflödet återställd men värmekabeln hade gett upp så vattnet frös i ovanjordsslangen mellan brunnen och odlingen 
17 december 
50 kg foder hämtat i Kusträsk (1,5 och 6 mm) 

Online 24/7

Våra åter försäljare. OKQ8, Godishuset, Erikssons Center, Turistbyrån, Dyrlinds Snabbköp, Gällivare Kretsen Jägareförbundet eller online….... Online på Inatur.se Fiske http://www.boka.inatur.se eller Fiskekort.sehttps://www.fiskekort.se Inatur.se Jakt http://www.boka.inatur.se Boka stuga via mkjf@hotmail.comInfo. http://mkjf.blogspot.se/p/endast-300-krdygn-for-medlemmar.html

Adr: MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se

Leta i den här bloggen

Medlemsorg