Skall du lösa jakt och fiskekort 2017?

Varför skall man köpa jakt- och fiskekort?

Pengar går till stug-, jakt- och fiskearrenden till privata mark ägare, Sveaskog och Länsstyrelen för föreningens ca 130 000 Ha jaktmark och ca. 100 sjöar och över 200 km rinnande vatten.Skötsel och drift av fiskodlingen med 24/7 tillsyn av fiskesektionens medlemar och plantering av tusental röding och öring yngel i föreningens sjöar varje år.
Skötsel och drift skyttebannan jakt och skytte sektionens medlemar håller öppet 2 dagar i veckan under barmarks perioden, älg-, korthålls-, jägarexamens och inskjutningsbanan samt skjutproven för björnpasset. Skötsel och drift av föreningens 5 stugor sköts av stugsektioner medlemar Jakt och viltvårds sektionen driver och organiserar 2 älglag med ca 30 jägare  Styrelsen främsta uppgift är  att organisera personer med intresse för jakt- och fiske samt för vilt-, natur och miljövård. och verka för att lämpliga mark och vattenområden står till medlemmarnas förfogande.

MKJ&F Ungdomssatsning
För att öka intresset för natur, jakt och fiske genomför MKJ&F tillsammans med
Sveaskog och SFV en ungdomssatsning, med bl.a följande;.
30 % rabatt på jaktårskort för ungdomar ej fyllda 26 år. Ungdomspris 500 kr.
50 % rabatt på skytteträning med 22 kaliber på 50 metersbanan, Ungdomspris 5 kr/serie.
80 % rabatt på årsfiskekort för ungdomar ej fyllda 16 år. Ungdomspris 50 kr/år.

Samarbeta och genomföra ungdoms projekt som Studiefrämjandet, ägare förbundet och Sportfiskarna anordnar. Jobba aktivt för att få igång en ungdomssektion med en ungdomsledare. Nya ungdomsjägare MKJ&F:s bana på Kavaheden är godkänd för uppskjutning för jägarexamen. och i alla aktiviteter följa MKJ&F:s ungdoms-drogpolicy

Om vi inte löser kort och stödjer föreninge kommer förutsättningarna att kunna ut öva jakt, jaktskytte och fiske  mm. i vårat närområde att begränsas i framtiden.

Budget för 2017: https://1drv.ms/b/s!AlAwdDlK5jSzgeMcUkpjhG3KafSh5g

 

Kortförsäljning platser:
OKQ8Malmberget0970 - 208 42
GodishusetKoskullskule0970 - 307 88
Erikssons CenterGällivare0970 - 140 90
Turistbyrån Gällivare0970 - 166 60
Dyrlinds SnabbköpSkaulo0970-500 66
Gällivare Kretsen JägareförbundetGällivare0970-13845

Online 24/7

Våra åter försäljare. OKQ8, Godishuset, Erikssons Center, Turistbyrån, Dyrlinds Snabbköp, Gällivare Kretsen Jägareförbundet eller online….... Online på Inatur.se Fiske http://www.boka.inatur.se eller Fiskekort.sehttps://www.fiskekort.se Inatur.se Jakt http://www.boka.inatur.se Boka stuga via mkjf@hotmail.comInfo. http://mkjf.blogspot.se/p/endast-300-krdygn-for-medlemmar.html

Adr: MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se

Leta i den här bloggen

Medlemsorg