Beslut om licensjakt på björn 2013 i Norrbottens län

Licensjakt på björn i Norrbottens län 2013
Länsstyrelsen har 2013-07-19 beslutat om björnjakten 2013 i Norrbottens län.
Jakten får bedrivas 21 augusti till och med 30 september ovanför odlingsgränsen. Jakten kan avlysas tidigare om kvoten är fylld. Information om kvarvarende jaktkvot Aktuell information om hur många björnar som fällts och vad som återstår av kvoten finns på telefonsvarare 073-066 39 49.
Anmälan av fälld eller påskjuten björn. Fälld björn ska anmälas till länsstyrelsen utan dröjsmål, senast 21.00 samma dag. Påskjuten björn ska omedelbart anmälas till länsstyrelsen. Anmälan ska ske till telefon 070-389 60 74.
Mer information se länk till beslut (med bla. Lathund för björskyttar och blanketter )
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/Björnjakt/Beslut_licensjakt_bjorn_Norrbottens_lan_%202013.pdf

Online 24/7

Våra åter försäljare. OKQ8, Godishuset, Erikssons Center, Turistbyrån, Dyrlinds Snabbköp, Gällivare Kretsen Jägareförbundet eller online….... Online på Inatur.se Fiske http://www.boka.inatur.se eller Fiskekort.sehttps://www.fiskekort.se Inatur.se Jakt http://www.boka.inatur.se Boka stuga via mkjf@hotmail.comInfo. http://mkjf.blogspot.se/p/endast-300-krdygn-for-medlemmar.html

Adr: MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se

Leta i den här bloggen

Medlemsorg