Nya fiske regler från 1 juni 2013

HaV:s beslut https://www.havochvatten.se/download/18.2a9b232013c3e8ee03e6e69/1363686982809/HVMFS+2013-8-ev.pdf

Förslag på ny Fiskeregler mkjf.

Min. mått: Öring mellan 30 cm och 45 cm får behållas vid fiske (rinnande vatten), öring (sjö), röding och harr 35 cm, lax 50 cm.

Fångstbegränsning: Max 5 fiskar per fiskare och dag. (Ex.2 harrar + 1 öring + 2 rödingar = 5) I rinnande vatten endast en öring per dag får behållas per fiskande.

Lektidsförbud: Med syfte att skydda lekande fisk fredas fisken enligt följande::
 Harren fredas från 15 april – 10 juni.
 Öringen fredas i rinnande vatten 1 sep - 14 okt.
 Kulasjärvi fredas från 1 sept-31 okt.
Not. rinnande vatten är Linaälv med biflöden på mkjf arrenderade vatten
 
Vid trollingfiske gäller speciella regler och fångstbegränsningar. Fiske med djuprigg och sidoparavaner är tillåtet i Storsjön, Fiske får ske med maximalt 3 spön per fiskare och 1 bete per spö. Maximalt 6 spön per båt är tillåtet. Fångstbegränsningen är satt till 3 fiskar (Kanadaöring, röding, harr) per fiskare och dag.
Lektidsförbud: Med syfte att skydda lekande fisk, öringen fredas 1 sep - 14 okt.
Nätförbud i sjön.
Endast en öring (mellan 30 cm och 45 cm) per dag får behållas per fiskande.

Online 24/7

Våra åter försäljare. OKQ8, Godishuset, Erikssons Center, Turistbyrån, Dyrlinds Snabbköp, Gällivare Kretsen Jägareförbundet eller online….... Online på Inatur.se Fiske http://www.boka.inatur.se eller Fiskekort.sehttps://www.fiskekort.se Inatur.se Jakt http://www.boka.inatur.se Boka stuga via mkjf@hotmail.comInfo. http://mkjf.blogspot.se/p/endast-300-krdygn-for-medlemmar.html

Adr: MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se

Leta i den här bloggen

Medlemsorg