Årsberättelsen 2010

Årsberättelsen
Malmbergets Koskullskulle Jakt och fiske vårdsförening.
2010 

Verksamhet 2010
Nu är det 1 år sen jag blev ordförande i föreningen, efter många år i styrelsen har jag försökt att jobba på som vanligt.
Vi har haft minst ett möte i månaden och då en fast dag var tredje söndag i månaden kl 19:00 och på det sättet har vi slutat att post brev till hela styrelsen men det kommer ett mail som påminnelse. Ett ordinarie medlemsmöte med budget 2011 på agendan är till handlingarna större anslutning av medlemmar vilket är trist.
Föreningen fiskesektion genomför Klassdraget 2010 pimpel för 11 klasser på 3 skolor Tallbackaskolan, Hedskolan och Sameskolan. Och jakt och viltvårdsektionen var med på naturensdag på Lördag 29 maj och tillverka ett 100 tals holkar .
Efter som vi inte har någon aktiv stugsektion, så vi jobbat alla i styrelsen med vedkörning, städning inventering i stugorna och inköp av inventarier. Vi har även färdigställt Kuorainen stugan. I budgeten 2011 finns det ett beslut på att börja bygga en ny stuga, plats är ej fastställt. Enligt vår stugboknings kalender var 124 dygn bokade 2010 på våra 5 stugor.
I sommar har jag varit och fiska i många sjöar på vårat område och det är skräpigare än vad det skulle behöva vara, alla måste försöka att ta med skräpet från skogen (även om det inte är vårat). Sveaskog har sålt jaktenrätten i Virolahti och i Runnarivaara.
Under hösten blev vindskyddet stulet i Abbortjärn. Evt kommer vi att bygga ett nytt med hjälp av ungdomar i fiskegruppen.
Ny viltbana 80 m, 50 m - och skeetbanan på kavaheden skall förhoppningsvis invigas före midsommar. Efter ett lyckat fiske i storsjön med en film på youtube så har vi infört regler för trollingfiske i Storsjön (samma utformning som länsstyrelsen).
Vi har även tagit fram en drogpolicy för MKJ&F när vi jobbar med ungdomar.

Lycka till med jakten och fisket i år.
Tomas Engström
Ordförande MKJ&F

Verksamhetsberättelse skyttesektionen 2010
Föreningens banor har varit öppna från juni tom. augusti månad. Älgbanan har som tidigare år skötts av föreningens älgjägare.
Skeetbanan har Nils ansvarat för
2010 var sista säsongen för puoitkbanorna dom är nu bakom stängsel Förhoppningsvis
hinner nya skjutbanorna bli klara innan våran skjutsäsong börjar.
Nils, Pentti, Kjell Skaugvoll har lagt ner mycket tid på att försöka få jägarexamenselever
Förstå vikten av säker vapenhantering samt lite insikt i skyttets magiska värld.
Pentti och Nils har sett till att vapen och maskineri har fungerat .
Skyttet kom igång lite sent på grund av problem med vapen förvaringen i Puoitak,
Efter problem med dispensansökningarna så beslutade styrelsen att vapnen förvarades
hos ansvariga funktionärer.
Älgskyttemärke älgdekalen och björnpasset har varit en stor del av verksamheten.
Som vanligt har jägarexamens praktiska skjutprov genomförts på föreningens skjutbanor.
Ett tack till alla övriga som hjälpt sektionen under verksamhetsåret.
Vi hoppas på en fortsatt livlig verksamhet även under 2010
De som ingått i skyttesektionen under året har varit.
Nils Larsson, Hans Grape, Per Isaksson, Kjell Skaugvoll, Pentti Väisenen
Ordförande i skyttesektionen.
Nils Larsson.  

Verksamhetsberättelse Jakt och viltvårds sektionen2010
Jakt- och viltvårds sektionen har inte haft ett fungerande år. Sektionen saknar en ordförande
som är intresserad av arbete med småviltsjakt.
Vi har genomfört viltvård i Kutsasjoki, Laulujoki, Huvibäken och Linaälv i form av minkbekämpning. Vi har haft ett 15 tal fällor ute på samma plats i snart 10 år.
Positivt att vi har haft många utländska småviltsjägare på våra jaktmarker, många av dessa
kommer att återkomma under 2011.
Älgjakten har genomförts enligt plan och tradition för 2010.
Älgbanan har fungert bra, vi har också genomfört björnpasset som har varit positivt
för våra skyttar. 2010 var det år då vi avslutade verksamhet på älgbana i Pouitak.
Per Isaksson
Ordf. Jakt och viltvårds sek.

Verksamhetsberättelse fiskesektion 2010
De huvudsakliga aktiviteterna under året har varit sommarens utsättning av ca 13000 yngel i föreningens arrenderade vatten, i odlingen har ny utrustning tagits i bruk och en hel del reparationer har behövt utföras.
Bemanningssituationen för odlingens dagliga skötsel har varit mycket bekymmersam, då flera av sektionens ideella medlemmar slutat och inga nya tillkommit. Under en del av 2011 planeras ett samarbete med Koskullskulle AIF för att lösa bemanningsfrågan på kort sikt. På längre sikt kvarstår dock problemet och det kommer bli nödvändigt att hitta nya medlemmar.
Monteringen av nya fodermatare påbörjades i januari. Igångsättningen av systemet har varit problematisk och inte förrän mot slutet av året har de börjat fungera som planerat. Ytterligare matare inköptes under hösten vilka väntar på att installeras.
Utöver utsättningen av egen fisk utplanterades ca 90 kg röding och regnbåge i Abbortjärn i samband med fiskearrangemang under mars månad. En del av fisken (speciellt regnbågen) påträffades död i samband med islossningen och tidpunkten för planteringen har bedömts vara den främsta förklaringen till att fisken inte klarat sig.
Under maj genomfördes romfiske på harr i Salmijärvi. Ca 3 liter rom togs in i odlingen, när rommen kläcktes i början av juli utsattes den i Salmijärvi och Onkijärvi. Romfisket på öring och röding från föreningens sjöar samt avelsfisken i odlingen skedde under oktober-november och gav god utdelning. Ett antal Kaltisöringar inköptes även från fiskodlingen i Porjus och klämdes på rom.
Flera problem med avlopp och rörsystem för inkommande vatten har inträffat under året. Ett av avloppen havererade under vintern och blockerades helt. Detta åtgärdades under maj då ett nytt avloppsrör grävdes ner. Under hösten, i samband med romfisket i november gjordes rördragningar för ytterligare romrännor för att kunna ta hand om mera rom. Dessa fick göras om ett par gånger och ett rörhaveri inträffade under december som tillfälligt ställde en del av odlingen under vatten.
De yngel som kläckts under året har haft hög dödlighet i jämförelse med tidigare år. Mot slutet av året minskade problemet men det är osäkert om det ännu helt försvunnit.
Erik Hjortsberg
Ordf. Fiske sek.

Online 24/7

Våra åter försäljare. OKQ8, Godishuset, Erikssons Center, Turistbyrån, Dyrlinds Snabbköp, Gällivare Kretsen Jägareförbundet eller online….... Online på Inatur.se Fiske http://www.boka.inatur.se eller Fiskekort.sehttps://www.fiskekort.se Inatur.se Jakt http://www.boka.inatur.se Boka stuga via mkjf@hotmail.comInfo. http://mkjf.blogspot.se/p/endast-300-krdygn-for-medlemmar.html

Adr: MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se

Leta i den här bloggen

Medlemsorg