De nordiska jägarreglerna

Var aktsam om viltet och naturen.
Fäll inte mer än vad viltstammarna tål.
Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.
Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet.
Gör din del av viltvårdsarbetet.
Var noga med säkerheten under jakten.
Förbättra och upprätthåll dina kunskaper och färdigheter om vilt och jakt.
Visa hänsyn till markägare och allmänhet.
Var en god jaktkamrat och skapa ett gott förhållande till jaktgrannar.
Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet och jakten.
Antagna av Nordisk Jägersamvirke 1987


Jakt tider-->se länk.
Solen upp & ned (Pajala är på samma höjd som Gällivare) --> se länk.
Vädret i Gällivare --> se länk.
Lagstiftning. Bestämmelser som rör jakten-->se länk.
Allemansrätten -->se länk.

Online 24/7

Våra åter försäljare. OKQ8, Godishuset, Erikssons Center, Turistbyrån, Dyrlinds Snabbköp, Gällivare Kretsen Jägareförbundet eller online….... Online på Inatur.se Fiske http://www.boka.inatur.se eller Fiskekort.sehttps://www.fiskekort.se Inatur.se Jakt http://www.boka.inatur.se Boka stuga via mkjf@hotmail.comInfo. http://mkjf.blogspot.se/p/endast-300-krdygn-for-medlemmar.html

Adr: MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se

Leta i den här bloggen

Medlemsorg