Drogpolicy för MKJ&F

Drogpolicy för Malmbergets och Koskullskulles jakt- och fiskevårdsförening.

För oss i MKJ&F är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran.
Det är också viktigt att de barn och ungdomar som finns i föreningen utvecklas
i sitt intresse. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar
är viktigt i denna utveckling. I syfte att verka som förebild har MKJ&F som ett
led i detta arbete antagit en drogpolicy.

Följande riktlinjer avseende TOBAK/ ALKOHOL/ DOPING OCH
NARKOTIKA. gäller därför i vår verksamhet:

Vi tillåter inte att våra ungdomar brukar TOBAK/ ALKOHOL/
DOPING OCH NARKOTIKA under verksamhet som arrangeras av
MKJ&F.

I samband med barn- och ungdomsverksamhet gäller även ovanstående
regler för ledare, föräldrar och övriga. Med tanke på deras viktiga roll
som förebilder är det mycket viktigt att de föregår med gott exempel.
Allt bruk och även hantering av doping och narkotika är förbjudet enligt
svensk lag och därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får INTE
förekomma i vår verksamhet.

Vad händer om man inte följer riktlinjerna?
Om vi upptäcker att våra regler avseende TOBAK/ ALKOHOL/
DOPING OCH NARKOTIKA inte följs kommer vi att uppmärksamma
personen i fråga på våra riktlinjer. Vid fall med inblandade under 18 år
kommer vi även att kontakta föräldrar. Vid upprepade förseelser beslutar
styrelsen i MKJ&F vad påföljden blir. Det kan t ex bli aktuellt att
utesluta medlem i föreningen .

Ordförande tillsammans med övriga styrelseledamöter i MKJ&F ansvarar
för att:
* Policydokumentet blir känt för samtliga medlemmar.
* Innehållet i policyn ständigt skall hållas levande i föreningen.
* Policyn anslås på lämpliga platser, däribland på vår hemsida.

Malmberget måndag den 22 Mars 2010
Tomas Engström
Ordförande MKJ&F

http://www.mkjf.se/DrogpolicyforMalmbergetsochkoskullskullesjakt.pdf

Online 24/7

Våra åter försäljare. OKQ8, Godishuset, Erikssons Center, Turistbyrån, Dyrlinds Snabbköp, Gällivare Kretsen Jägareförbundet eller online….... Online på Inatur.se Fiske http://www.boka.inatur.se eller Fiskekort.sehttps://www.fiskekort.se Inatur.se Jakt http://www.boka.inatur.se Boka stuga via mkjf@hotmail.comInfo. http://mkjf.blogspot.se/p/endast-300-krdygn-for-medlemmar.html

Adr: MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se

Leta i den här bloggen

Medlemsorg