Online 24/7

-Köpa Fiskekort

-Köpa Jaktkort

-Hyra stuga

-Se översikts kartan Köpa detalj karta A1 Swish 150kr till 123 278 85 86 med Namn och post adr

MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se FB: https://www.facebook.com/groups/mkjfvf/

Föreningens sektioner

Malmberget Koskullskulles jakt och fiskevårdsförening är uppdelat i 6 sektioner som svarar för arbetet inom respektive arbetsområde, vilket visas nedan.
Jakt och viltvårdssektionen : Sektionens arbete består av jakt och viltvårdande uppgifter. Det kan handla om stödutfodring, utplacerande av saltstenar (för älg), gräva vattenhål, uppföra grusgropar för gråfågel, jakt på skadedjur och rovdjur. Den ska även se till att ha material och folk till förfogande för dessa arbetsuppgifter.

Fiskesektionen : Den har till uppgift att se till att gällande regler följs samt att utveckla möjligheterna för ett sportfiske av god kvalité. Det gäller i första hand föreningens arrenderade vatten. En viktig verksamhet är det avelsfiske som bedrivs.


Skyttesektionen : Den har hand om drift och underhåll av älgskyttebanorna och en jägarexamens provbanan. Det kan handla om rerparationer och uppförande av nya anläggningar för skyttet samt röjningsarbeten. Lerduvekastare och skjutvapen behöver ses över samt moderniseringar och förbättringar av markörer utföras. Jägarexamensutbildning med träning under ledning av instruktörer sker också på skjutbanorna. Blivande jägare får här göra de praktiska proven.

Älgsektionen : Föreningens älgjakt sköts av denna sektion. Sammanlagt finns 2 licensområden med varierande antal tilldelningar. Alla tre licensområdena utför planerade jakt och viltvårdsarbeten. Älgsektionen har 5 ledamöter och en suppleant, som ansvarar för älgjaktsfrågor samt är ansvarig för älgbanan. Älgjägarna ställer upp under sommarmånaderna och sköter föreningens älgbana. Underhåll av kojor sker i de olika områdena. De ständigt stigande priserna gör att antalet älgjägare minskar varje år.

Bevakningssektionen : Arrendekontraktet med sveaskog och domänverket gör att föreningen är skyldig att tillse att olovlig och olaga jakt samt fiske ej bedrivs inom upplåtna områden. Det är ett villkor för att nyttja nuvarnade jaktmarker och fiskevatten. Föreningens bevakare har erhållit utbildning av Polisen och Länsstyrelsen för sitt uppdrag.

Ungdomssektionen :  Vakant plats i styrelen, intresserad att driva ungdoms aktivitetar? kontakta
 föreningen på 0970-22913 eller mkjf@hotmail.se

Stugverksamheten:  Reparation och underhåll av kojor inom föreningens olika områden. Dessa arbeten har under senare år utförts av ALU-personal.PRverksamheten:        
Föreningens PR och information skedde fram t.o.m 1990 av tidningen "Bland Fjällen" som gavs ut tillsammans med Kirunas jakt och fiske samt Jokkmokks jakt och fiske. Startåret för denna tidning inom föreningen var 1985.
1991 övergick föreningen till annonsering genom den lokala tidningen "Kometen".
1993 hade sektionen planer på en egen tidning till en rimlig kostnad. Det skulle underlätta för medlemmarna att få information om verksamheten inom föreningen.
Medlemsbladet skulle tryckes av Gällivare kommuns tryckeri, 2000 tog Jakt och Fiskeguiden fram, manus till tidningen/annonsering/web skulle erhållas genom att varje sektion berätta om sin verksamhet.
Ett resultat är dessa web-sidor
Och nu även på Face Book.

Leta i den här bloggen