Online 24/7

-Köpa Fiskekort -Köpa Jaktkort -Hyra stuga

Köpa karta Swish 150kr till 123 278 85 86 med Namn och post adr

MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se FB: https://www.facebook.com/groups/mkjfvf/

Jakt och viltvårdssektionen.

 Sektionens arbete består av jakt och viltvårdande uppgifter. Det kan handla om stödutfodring, utplacerande av saltstenar (för älg), gräva vattenhål, uppföra grusgropar för gråfågel, jakt på skadedjur och rovdjur. Den ska även se till att ha material och folk till förfogande för dessa arbetsuppgifter.

Köp jaktkort här!

Viltvårdsrapport
Varje år före 30 maj skall viltvårds rapport in. 
Viltvårds rapport via mail.
Viltvårds rapport för utskrift
 
Vårat  viltvatten
Nu har vi kommit igång med ett av våra viltvårds projekt, att anlägga två nya viltvatten. Vi ska iordningställa ett område på ca 500 Ha (hektar) och skapa ett nytt viltvatten på 3 Ha, upp start fasen kommer att vara klar våren 2002.
Andkoja

Holk projektet
I vårt land finns det ett 20 tal hålbyggande fågelarter. De flesta tar tacksamt emot en lämplig holk som ersättning för saknade naturliga boplatser. Vi MKJ&F placera ut ett 100 tal holkar varje år, så minskas bostads kön. Se nästa sida.
 
Mesholk
Minkfällor för medlemmar
Nu finns det ett antal mink fällor att låna för medlemmarna. 
Regler för utlåning av fällor:
Medlemskort för innevarande år. En depositions avgift erläggs med 200 kr, max 5 st fällor per medlem.
 
Minkfälla trapper 90 
Mårdfällor för medlemmar
Nu finns det ett antal mård fällor att låna för medlemmarna.
Regler för utlåning av fällor:
Medlemskort för innevarande år. En depositions avgift erläggs med 200 kr, max 5 st fällor per medlem.
Rävsnaror  för medlemmar
Nu finns det ett antal rävsnaror att låna för medlemmarna. 
Regler för utlåning av snaror: Medlemskort för innevarande år, fångst kort på räv. En depositions avgift erläggs med 200 kr, max 3 st. snaror per medlem.
Rävfällor
Föreningen har två rävfällor av typen LOTIN FÄLLSYSTEM för utlåning. En depositions avgift erläggs med 200 kr, max 1 st. fälla per medlem.

Skottpengar
Gällivare jaktvårdskrets (Jägareförbundet) betalar ut skottpengar för vilt fångade i Gällivare kommun. Mink 100 Kr (huvud eller skinn), 110kr för räv och mård (underkäke). Gällivare jaktvårdskrets tele 0970-138 45 (13.00-17.00 mån-fre)
Holkar för medlemmar

Vi har alltid några holkar för våra medlemmar för utplacering i vårat område. För närvarade är det kostnads fritt,  max 2 st holkar per medlem.
Knipholk
 
          Föreningen har jakt arennde på 135 995 Ha på småvilt
135 955 ha. Skogsfågel och hare. Dagkort 100 kr. Årskort 500 kr inkl medlemsavgift. Alla medlemmar får hyra jaktstuga.  se kartan.
Hundtillstånd
Hundtillstånd 100 kr = medlemskortet (MKJ&F) Gäller för träning med hund utanför ordinarie jakttid (16 aug - 30 april).
Hundprov (organiserat av hundklubb), högst: 500 kr per dygn eller 50 kr per ekipage / dygn. Hundprov/tävling tillstånd finns på exp.
För träning med hund utanför ordinarie jakttid.
Jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål får användas av medlemmar i Malmberget/Koskullskulles Jakt & Fiskevårdsförening på föreningens marker vid jaktträning enligt följande:
Hund som inte förföljer vilt            efter fågel            16 augusti à 30 april
                                                 annat vilt             21 augusti à 28(29) februari eller den
                                                    senare tidpunkt då jakten skall vara avslutad.
Hundar som förföljer vilt               rödräv                  21 aug-15 mars
                                                 hare                    21 aug-28(29) februari.
Hundar som förföljer vilt               älg, björn              undantagna
Sopptippen och decimerar jakt på kråk- och måsfågel
Decimerar jakt på kråk- och måsfågel på Gällivare soptipp även jakt på räv på åtel från våran "åtelgömsle", Jakt kort och karta på tippen finns att lösa av medlemmar (för endast 100 kr/år).
Vi är återförsäljare av dygnsjakttillstånd för Gällivare kommun.
Jakt på ca 4 000 000 hektar.


Norrbottensfjällen kan erbjuda jakt på ca 4 milj hektar i skiftande naturmiljöer.
Norrbottensfjällen kan erbjuda jakt på ca 4 milj hektar i skiftande naturmiljöer. Jakt på dalripa och fjällripa är vanligast. En stor del av området nedanför fjällkedjan utgörs dock av skogsfågelbiotoper med tjäder och orre.
Jakt i Norrbottensfjällen.
Ändringar för småviltjakten i fjällen 2000
Vi är återförsäljare av dygnsjakttillstånd för Gällivare kommun, 2000/2001. (OBS: Ring innan för att få besked om öppettider 0970-22913). Vi har två jaktstugor ovanodlningsgränsen.

För huvud sponsorer kan vi anordna aktiviteter för grupper eller enskilda jägare. Kontakta föreningen om frågor eller önskemål.
Sponsor aktiviteter.
Jakt guiden
2 Dagars jakt med hund genomförs på  höst under en helg. Varför inte 1 dag fågeljakt och 1dag harjakt, eller 1 dag i Karhuvaara och nästa i Ritsem (beroende på fågeltillgång).
1 Dag jakt med hund genomförs på  hösten under en helg eller vardag.  

Viltstigen
Genomförs i Sjungbergets ”viltområde”  under barmark perioden en dag eller några timmar. Studiebesök för företag, turistlinjer. fiskvårdsdagar hos kommunen osv. 

Trapperstigen
Genomförs på vintern under en dag med skidor. Då man åker efter en stig med mård fällor av typ trapper90.


Föreningen deltar i naturensdag.
En Söndagen i slutet av maj deltar förenigen i naturens dag på hembygdsområdet i Gällivare  med olika teman, men med holkbygge och tipsrunda varje år.

Information
Tidningen Lagopus
Lagopus en lokal jakttidning på web'en kan det var nåt?
Vi skall göra ett försök, och vem är vi? -ja våran tanke är att alla som är intresserad av jakt och jakthundar skall vara med och skriva artiklar.
Och vi som nu sitter i red. är
Robert Hirvelä Norra Norrbottens Kennelklubb
Tomas Engström MKJ&F
Stefan Hagstedt Gällivare Jaktvårds Förening. Hur gör jag om jag vill skriva en artikel i Lagopus?
-Jo gå till länken "http://www3.gellivare.se/is/" och tryck på "Logga in" och välj "Ansök om ett användarkonto" sen är det bara att börja skriva.

Från årsberättelsen 1999
Jakt och viltvård sek.
Genomfört viltvårds projekt ovan odlings gränsen.
Deltagit i naturens dag.
Vilt vårds åtgärder i Abbortjärn området och efter Linaälv.
Tagit fram en ny vilt vårds rapport i samarbete med Jägareförbundet.
Slutit ett nytt av tal med Gällivare kommun ang. sopptippen.
Tagit fram medlems info.
Vi är ca 130 jägare på ca 130 000 Ha, det blir ca 1000 Ha / Jägare.

Årsberättelser
Jaktguiden


Jaktguiden
På ca 130 000 Ha, har vi 1000Ha/ jägare (1999)

Fyra toppar

Naturbeskrivning: Alla fyra toppar har kallfjäll och fjällbjörks skog.
Jakt och vilt: Dalripa och Hare
även bra jakt tränings områden på ripa.

Patjanen (X7469559 Y1711898) h685m
Teletöisen tuntori (X7480259 Y1752398) h645m
Hirvasåive (X7470094 Y1716923) h690
Leipituntori (X7479469 Y1728768) h609m

Fyra toppar

Puolva naturreservat
Naturbeskrivning: I området finns ett naturreservatet på 873 Ha som bildades 1972. Området har många små sjöar med till liggande gammal tallskog
Jakt och vilt: Sjöfågel och tjäder.
Stuga: Stuga med två sängar och vedeldat  självhushåll, utedass, vedboda. Sjö utanför stugan, finns det röding i. (det finns även två rastkojor i området som det går att övernatta i)
Puolva naturreservat (X7489979 Y1738198)

Puolva naturreservat
Börja planera jakten.
Nu är det dax att börja planera in jakten i höst, bokastugor och studera kartor.Vill du jaga hos oss? English - Hunting in Sweden. stugor 150kr/dygn.

Jaktguiden.
En jaktguide kring våra jaktstugor.
135 955 ha småviltsjakt på skogsfågel och hare i stora norrlänska skogar. Föreningens jaktguide.


Leta i den här bloggen