Online 24/7

-Köpa Fiskekort

-Köpa Jaktkort

-Hyra stuga

-Se översikts kartan Köpa detalj karta A1 Swish 150kr till 123 278 85 86 med Namn och post adr

MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se FB: https://www.facebook.com/groups/mkjfvf/

Älgjakten


Varje år, införs en annons om anmälan till föreningens älgjakt i kometen eller en annan tidning. Anmälningstiden omfattar minst en vecka.
I annonsen framgår att arbeten vid älgbanan premieras. De som anmält sitt intresse kallas till möte. Där får de information om uttagningsreglerna och allmän information om hur föreningens älgjakt fungerar. Arbetsschema upprättas över älgbanan och markörer samt extra skjutledare utses resp. svarar sedan för sin eller sina veckor.
Vid uttagningsmötet skall jaktlaget för varje år utse en ansvarig jakt och viltvårdare.
De uttagna jaktdeltagarna skall genom sluten omröstning utse en eller flera jaktledare. Jaktdeltagarna skall utse en jaktledare som de har förtroende för.
Jaktledaren skall sedan godkännas av föreningens styrelse. Tidpunkten för jaktmötet före älgjakten bestäms. Jaktdeltagarna anmodas att ta med för för jakten erfoderliga handlingar till jaktmötet för att uppvisas för jaktledaren.


                             Älgjaktlagets jakt och viltvårdsarbeten :
De utsedda och ansvariga för jakt och viltvårdsarbeten skall se till att även den här delen av jakten fungerar.  Arbetet består i att anlägga viltåkrar, utplacera saltstenar, och bygga älgjaktstorn samt att röja skjutgator.


Praktisk algjakt 
Jaktmötet innan älgjakten 
 Lagbestämmelser rörande älgjakt  

Leta i den här bloggen