Plantering pågår.

Skapar fiskemöjligheter
MKJ&F kläcker även fram fiskungar för utsättning i ett antal arrenderade vatten. På detta sätt skapas fiskemöjligheter som avlastar naturvatten där de naturliga stammarna behöver återhämta sig. På detta sätt kombinerar vi gammalt och nytt tänkande för att uppnå bästa resultat.Varje år sätts ungefär 10 000 yngel av röding,

Fiskeregler

Utrustning
Ett spö per fiskare.

Tilllåtet att ta upp
Öring i rinnande vatten 30–45 cm.
Öring, röding & harr (i sjö) min 35 cm. Lax min 50 cm.

Fångstbegränsning
Max 5 fiskar / fiskare & dag (ex. 2 harrar+1 öring+2 rödingar = 5 ) i sjöar.
Endast 1 lax eller laxöring / fiskare & dag i Linaälv med biflöden.

Fiskeförbud
Fiskeförbud i Kutjasbäcken pga. reproduktionsvatten för laxöring.
Lektidsförbud
Med syfte att skydda lekande fisk, fredas fisken enligt följande;
Harren 15 april–10 juni. Öringen i rinnande vatten
1 september–14 oktober. Kulasjärvi
1 september–31 oktober.
Not. Rinnande vatten är (på MKJ&F:s
arrendeområde) Linaälv med biflöden.
Fiske enbart från land/is
Byxtjärn, Tjålmakas, Kulasjärvi och Abbortjärn.
Ej Bottenmete
Bottenmete är förbjudet i Byxtjärn och Kulasjärvi.
Levande betesförbud
Mask eller annat levande bete är förbjudet i Byxtjärn och
Kulasjärvi. Mask och räka är förbjudet som bete i Linaälv
med biflöden för att minska skador vid återutsättning.
Endast flugfiske
Lina älv från LKAB:s pumpstation och 1 km uppströms endast flugfiske.
Abbortjärn
Max 3 fiskar per fiskare och dag. Fiske från båt förbjudet,
tillåtet med flytring.
Nätfiske
Allt nätfiske är förbjudet förutom i följande vatten (max 3 nät);
Harrilombolo, övre och nedre. Latnijärvi, Lauttajärvi (Stora
sjön), Hartijärvi, Haukijärvi, Aksujärvi och Siikajärvi.
Obs! I Lina älv är allt nätfiske förbjudet!


Vid trollingfiske gäller speciella regler och fångstbegränsningar.
Fiske med djuprigg och sidoparavaner är tillåtet i
Storsjön. Fiske får ske med maximalt 3 spön per fiskare och
1 bete per spö. Maximalt 6 spön per båt är tillåtet.
Fångstbegränsningen är satt till 3 fiskar (Kanadaröding,
röding och harr) per fiskare och dag. Endast 1 öring
(30–40 cm) per dag får behållas per fiskare.

Online 24/7

Våra åter försäljare. OKQ8, Godishuset, Erikssons Center, Turistbyrån, Dyrlinds Snabbköp, Gällivare Kretsen Jägareförbundet eller online….... Online på Inatur.se Fiske http://www.boka.inatur.se eller Fiskekort.sehttps://www.fiskekort.se Inatur.se Jakt http://www.boka.inatur.se Boka stuga via mkjf@hotmail.comInfo. http://mkjf.blogspot.se/p/endast-300-krdygn-for-medlemmar.html

Adr: MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se

Leta i den här bloggen

Medlemsorg