Online 24/7

-Köpa Fiskekort -Köpa Jaktkort -Hyra stuga -Se Kartan

Köpa karta Swish 150kr till 123 278 85 86 med Namn och post adr

MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se FB: https://www.facebook.com/groups/mkjfvf/

Höstjakten på småvilt

 

 Jaktkoja hyra endast 300 kr/dag och jaktkort 150 kr/dygn
För bokning maila mkjf@hotmail.com eller meddelande FB (eller ring +46 (0)970 229 13)
Stugboknings kalender
Stug info. och regler

Betala stugor och jaktkort på inatur.se 

även swish.123 278 85 86 med Namn och 700kr Jaktkort 2021


Jakt och fiskeguiden i pdf online https://1drv.ms/b/s!AlAwdDlK5jSzgfgLMKlPErOI1UcBpQStatligt jaktkort Jägare i Sverige måste ha med sig ett statligt jaktkort under jakten.

Betala ditt jaktkort på webben!

Naturvårdsverket har skapat en webbsida, Min sida, där du bland annat kan betala ditt jaktkort. För att registrera dig och få tillgång till sidan behöver du en e-postadress.
Betala statligt jaktkort (naturvardsverket.se)


Läs mer på  Statligt jaktkort - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)


Fällfångst - Gratis fällor, -det finns 2 stycken Trapper 90 med låda var till två jägare att hämta.

Finns det någon som vill jaga med fällor på mkj&f marker?  -så finns det 2 gratis fällor var till två jägare att hämta, ring 0970-22913 eller mail mkjf@hotmail.com (notera att priset på komplett Trapper 90 är 880 kr, 2 st 1760 kr )

Vill du fånga mink bygger du en  skyddstunneln till lådan se mått 10x10x30 cm

Swish nummer MKJ&F 123 278 85 86

 

Swish nummer MKJ&F 123 278 85 86 Ange namn och kort typ (datum) .

Årskort fiske 300 kr, (Årskort fiske ungdomt.o.m. 15 år] 50 kr), Dygnskort fiske 75 kr

Våra åter försäljare. Kullekiosken, Erikssons center, Turistbyrån , Affären i Skaulo , eller online….


Ditt namn är viktigt – skriv under nu för jakten.


Ditt namn är viktigt – skriv under nu.

Europas jägare säger ifrån, EU-kommissionens negativa syn på jakt och viltvård får inte fortsätta. Visa ditt missnöje genom att skriva under namninsamlingen.

Glöm inte att du får ett verifieringsmejl från Civist <info@civist.com> som du måste godkänna för att din röst ska räknas.
Ju fler underskrifter, desto tydligare signal till EU.
Skriv under på signforhunting.com eller scanna QR-koden på bilden.
Björnpasset Onsdag 13 och 20/7 kl 17:00

 


 

Vi kör Björnpasset två onsdagskvällar med björnpasset 13/7 och 20/7 kl 1700-1900 med eget vapen och am.

 

https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/Bjornpass/

 


Skjutmoment vid provtagning

Sidofigur 80 meter.

Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien ska genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sidofigur 40 meter.

Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sidofigur och Frontfigur 20 meter.

Krav för godkännande: En serie a' 3 skott inom 10 sekunder, samtliga skott inom träffområdena. Först skjuts två skott på sidobjörnen och sedan ett tredje skott på frontbjörnen. Det ska vara 5 meter mellan tavlorna i sidled. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
Godkänt resultat skrivs in i foldern "Mitt skyttebevis". Provet ska skjutas med klass 1 vapen.

Med detta skytte vill vi tydliggöra behovet av rena sidoträffar vid första skottet och att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av skjutstöd. Att varje enskild björnjägare avlägger detta skytteprov är också ett kvitto på att vi är väl förberedda inför björnjakten.

Köp fiskekort

Swish nummer MKJ&F 1232788586 Ange namn och kort typ (datum) .Årskort fiske.......................................300 kr

Årskort fiske ungdomt.o.m. 15 år]........50 kr

Dygnskort fiske.....................................75 kr

Våra åter försäljare.

Godishuset Koskullskullet, Erikssonscenter Gällivare, Turistbyron Gällivare, Affären i Skaulo , eller online….

Online på
 Inatur.se Fiske
http://www.boka.inatur.se/…/a8973…/fiskekort-mkj-f/detaljer
eller
 Fiskekort.se
https://www.fiskekort.se/app/index.php?page=cards&shop=376

Inskjutningshallen 100 meter går att boka.

 Inskjutningshallen 100 meter går att boka via kullekiosken.

VB: En fjälljakt för alla


Adr: MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se

Från: Jägareförbundet Norrbotten <noreply@jagareforbundet.se>
Skickat: den 10 mars 2022 11:46
Till: mkjf@hotmail.com <mkjf@hotmail.com>
Ämne: En fjälljakt för alla
 
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här
Foto: Roger Lundqvist
En fjälljakt för alla - Nyhetsbrev

Det finns nu ett nyhetsbrev vilket alla, som är intresserade av vad som kommer att hända med fjälljakten i framtiden, kan prenumerera på. Läs mer här nedan om avsikten med nyhetsbrevet.

Regeringen fattade den 20 maj 2021 beslut om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté för att lämna förslag till en ny renskötsellag.
I direktivet framgår att "Kommittén ska även analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlemmar i samebyar som för dem som inte är det". Dessutom finns det ett mycket hårt formulerat krav: "De förslag som kommittén lämnar ska vara förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser".

Dessutom ska den del av uppdraget som handlar om att utreda inom vilka delar av statligt ägd mark som samebyar har ensamrätt att upplåta fiske, jakt eller bara småviltsjakt snabbutredas och redovisas i ett delbetänkande senast den 21 november 2022.

Detta vill vi skapa opinion omkring och debattera.

Genom ett nyhetsbrev vill vi nå alla människor som bor i området eller som påverkas av kommitténs slutsatser och regeringens beslut. Syftet med nyhetsbrevet är att informera om vad som händer i frågan och att reflektera över och analysera möjliga utfall av de beslut som kan komma att fattas.

Det är vi, alla människor som bor i området, som idag lever som grannar, kollegor och kamrater, som riskerar att försättas i svåra situationer med ökande motsättningar och konflikter mellan grannar, kompisar och kollegor. Beslutet som fattas måste vara väl underbyggt och det måste skapas förståelse och respekt hos dem som påverkas och drabbas av beslutet. Annars riskerar vi att hamna i en situation där beslutsfattarna "rättar gamla misstag genom att begå nya".

I nyhetsbrevet avser vi att debattera frågan utifrån jägarens perspektiv. Vi gör inget anspråk på någon annans perspektiv, åsikt eller tolkning. Vi har för avsikt att publicera nyhetsbrevet löpande med intressanta vinklar och reflektioner utifrån kommitténs arbete, utvecklingen i frågan och den debatt som bedrivs.
Vi kommer däremot inte att driva någon debatt i sociala medier eftersom vi där inte kan säkerställa vad som sägs, skrivs eller kommenteras. Vi kommer att jobba uteslutande genom ett nyhetsbrev som är tillgängligt för alla som vill ha det.

Vi hoppas att du vill prenumerera på nyhetsbrevet och att du, om du tycker det är bra och intressant, berättar om vårt initiativ till andra intressenter för att skapa opinion och debatt i frågan.

Klicka på länken för att teckna dig för Nyhetsbrevet
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/e7h9h8

Vi som står bakom nyhetsbrevet är:
Jägareförbundet Norrbotten
Södra Norrbottens fågelhundsklubb
Övre Norrbottens fågelhundsklubb
Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA)
Malmfältens vorstehklubb
Bottenvikens vorstehklubb
Nedre norra fågelhundsklubb
Västerbottens fågelhundsklubb
Svenska vorstehklubben Jämtland/Västernorrland
Svenska vorstehklubben Södra
Vill du inte ha fler meddelanden från oss?
Kontakta Medlemsservice per e-post eller ändra det själv på Mina Sidor.

Leta i den här bloggen