Online 24/7

-Köpa Fiskekort -Köpa Jaktkort -Hyra stuga

Köpa karta Swish 150kr till 123 278 85 86 med Namn och post adr

MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se FB: https://www.facebook.com/groups/mkjfvf/

Köp fiskekort

Swish nummer MKJ&F 1232788586 Ange namn och kort typ (datum) .Årskort fiske.......................................300 kr

Årskort fiske ungdomt.o.m. 15 år]........50 kr

Dygnskort fiske.....................................75 kr

Våra åter försäljare.

Godishuset Koskullskullet, Erikssonscenter Gällivare, Turistbyron Gällivare, Affären i Skaulo , eller online….

Online på
 Inatur.se Fiske
http://www.boka.inatur.se/…/a8973…/fiskekort-mkj-f/detaljer
eller
 Fiskekort.se
https://www.fiskekort.se/app/index.php?page=cards&shop=376

Inskjutningshallen 100 meter går att boka.

 Inskjutningshallen 100 meter går att boka via kullekiosken.

VB: En fjälljakt för alla


Adr: MKJ&F Malmvägen 6 98341 Koskullskulle Telefon: 0970-22913 E-mail: mkjf@hotmail.com Web: http://www.mkjf.se

Från: Jägareförbundet Norrbotten <noreply@jagareforbundet.se>
Skickat: den 10 mars 2022 11:46
Till: mkjf@hotmail.com <mkjf@hotmail.com>
Ämne: En fjälljakt för alla
 
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här
Foto: Roger Lundqvist
En fjälljakt för alla - Nyhetsbrev

Det finns nu ett nyhetsbrev vilket alla, som är intresserade av vad som kommer att hända med fjälljakten i framtiden, kan prenumerera på. Läs mer här nedan om avsikten med nyhetsbrevet.

Regeringen fattade den 20 maj 2021 beslut om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté för att lämna förslag till en ny renskötsellag.
I direktivet framgår att "Kommittén ska även analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlemmar i samebyar som för dem som inte är det". Dessutom finns det ett mycket hårt formulerat krav: "De förslag som kommittén lämnar ska vara förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser".

Dessutom ska den del av uppdraget som handlar om att utreda inom vilka delar av statligt ägd mark som samebyar har ensamrätt att upplåta fiske, jakt eller bara småviltsjakt snabbutredas och redovisas i ett delbetänkande senast den 21 november 2022.

Detta vill vi skapa opinion omkring och debattera.

Genom ett nyhetsbrev vill vi nå alla människor som bor i området eller som påverkas av kommitténs slutsatser och regeringens beslut. Syftet med nyhetsbrevet är att informera om vad som händer i frågan och att reflektera över och analysera möjliga utfall av de beslut som kan komma att fattas.

Det är vi, alla människor som bor i området, som idag lever som grannar, kollegor och kamrater, som riskerar att försättas i svåra situationer med ökande motsättningar och konflikter mellan grannar, kompisar och kollegor. Beslutet som fattas måste vara väl underbyggt och det måste skapas förståelse och respekt hos dem som påverkas och drabbas av beslutet. Annars riskerar vi att hamna i en situation där beslutsfattarna "rättar gamla misstag genom att begå nya".

I nyhetsbrevet avser vi att debattera frågan utifrån jägarens perspektiv. Vi gör inget anspråk på någon annans perspektiv, åsikt eller tolkning. Vi har för avsikt att publicera nyhetsbrevet löpande med intressanta vinklar och reflektioner utifrån kommitténs arbete, utvecklingen i frågan och den debatt som bedrivs.
Vi kommer däremot inte att driva någon debatt i sociala medier eftersom vi där inte kan säkerställa vad som sägs, skrivs eller kommenteras. Vi kommer att jobba uteslutande genom ett nyhetsbrev som är tillgängligt för alla som vill ha det.

Vi hoppas att du vill prenumerera på nyhetsbrevet och att du, om du tycker det är bra och intressant, berättar om vårt initiativ till andra intressenter för att skapa opinion och debatt i frågan.

Klicka på länken för att teckna dig för Nyhetsbrevet
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/e7h9h8

Vi som står bakom nyhetsbrevet är:
Jägareförbundet Norrbotten
Södra Norrbottens fågelhundsklubb
Övre Norrbottens fågelhundsklubb
Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA)
Malmfältens vorstehklubb
Bottenvikens vorstehklubb
Nedre norra fågelhundsklubb
Västerbottens fågelhundsklubb
Svenska vorstehklubben Jämtland/Västernorrland
Svenska vorstehklubben Södra
Vill du inte ha fler meddelanden från oss?
Kontakta Medlemsservice per e-post eller ändra det själv på Mina Sidor.

Är du jägare, fiskare, markägare, skoteråkare eller hundägare Är du nyfiken på att höra mer om hur detta skulle kunna påverka just dig och dina intressen.

 

Det var ca 100 intresserade på mötet, 

läs mer på https://jagareforbundet.se/fjalljakten/

Det finns nu ett nyhetsbrev som alla som är intresserade av vad som kommer att hända med fjälljakten i framtiden kan prenumerera på. Läs mer här nedan om avsikten med nyhetsbrevet. https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/e7h9h8 

– Är du jägare, fiskare, markägare, skoteråkare eller hundägare
Är du nyfiken på att höra mer om hur detta skulle kunna påverka just dig och dina intressen.

Välkommen på informationsträff
Kunskapshusets Matsal den 3 mars klockan 18.00 (ingången mittemot kyrkan)

Bakgrund
Före 1993 var det endast möjligt för de som hade pengar
och kontakter som kunde jaga ripa ovanodlingsgränsen.
Med kontakter inom samebyarna kunde man med en
ekonomisk ersättning få tillgång till ripmarker och möjlighet
att nyttja renvaktarstugor.

1993 Införs ett nytt system för småviltsjakt och fiske i fjällen.
Länsstyrelsen började förvalta småviltsjakten på statens
marker i fjällområdet. Med det nya systemet blev det fritt
att köpa jaktkort i fjällområdet.
Den nya lagen om småviltsjakt öppnade upp för många
jägare som annars inte skulle haft möjlighet.

Girjasdomen avgjordes av Högsta Domstolen den 23 jan
2020 och gav Girjas samebyn ensamrätt till jakt och fiske
ovan odlingsgränsen.
Det betyder att de idag kan tar ut 100% av intäkterna på jakt
och fiske ovan odlingsgränsen, har idag kortat ner ripjakten
3 veckor samt att antalet skoterförbudsområdena har ökat
och tiden förlängs.
I och med Girjasdomen ska även en parlamentarisk
sammansatt kommitté lämna ett förslag
till en ny renskötsellag som skall ersätta den nuvarande
rennäringslagen. Det förslag som lämnas ska vara förenliga
med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen och med
Sveriges folkrättsliga förpliktelser.

Vad innebär detta?
Jakten och fisket
drabbas då delar av uppdraget handlar om att utreda inom vilka delar av statligt ägd mark som samebyar har
ensamrätt i förhållande till staten att upplåta småviltsjakt och fiske och om denna ensamrätt
omfattar jakt på annat vilt än småvilt.
Det handlar delar av statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna (utgör en tredjedel av Sveriges yta), dels ovanför lappmarksgränsen (se karta) som samebyar i förhållande till staten har ensamrätt att upplåta jakt och fiske. Högsta domstolens slutsatser i
Girjasdomen kan ha betydelse även på mark som ägs av de statliga bolagen tex Sveaskog.
Markägare drabbas då det i Girjasdomen finns flera uttalanden om Sveriges folkrättsliga förpliktelser, bland annat att en
konstaterad samisk sedvana ska beaktas vid lösandet av tvister med koppling till markrättigheter som berör samer.
Den som äger eller använder mark på åretruntmarkerna får inte utföra åtgärder som innebär avsevärda olägenhet för renskötsel
och om detta sker vara berättigad till skadestånd. Hur detta kommer att beröra markägare, skogsägare, lantbruk och andra friluftsintresserade är inte klarlagt.
Vi vill tydligt uttrycka att inga motsättningar till renskötseln eller det samiska folket finns utan en tydlig målsättning om att värdera
samtligas intressen i delbetänkandet till den nya renskötsellagen.Utredningen av renskötsellagen, Sätt dig in i ärendet och börja agera.!!

Sätt dig in i ärendet och börja agera.!!

Det finns stor risk att Älgjakten, småviltjakten och fisket kommer vara någon annans rätt och detta kommer att gäller hela fjällkedjan och åretrunt marker som sträcker ner till kusten, markanvändning skoterförbuds områden är vi van vid idag, men imorgon kan det gälla stora områden under hela skotersäsongen. viket område gäller det då  - i vårat fall hela Gällivarekommun (ovan Lappmarksgränsen). När ? delbetänkande senast den 21 november 2022.

Läs ! Direktiv renskötsellagstiftn. m markeringar

eller se film https://drive.google.com/file/d/17_4u0IFhUDPG6hNaHSl_CqWbSWRJPqvH/view?usp=sharing


Ledamöter och sakkunniga

Ordförande                                                                                        

Eric M Runesson, ordförande (justitieråd)

Ledamöter

Isak From (Socialdemokraterna)  isak.from@riksdagen.se

Liselott Hagberg (Liberalerna)

Olof Johansson Rago (Miljöpartiet)

Emilia Töyrä (Socialdemokraterna)

Mattias Karlsson (Moderaterna)

Linda Modig (Centerpartiet)

Kjell-Arne Ottosson (Kristdemokraterna)

Michael Rubbestad  (Sverigedemokraterna)

Jessica Wetterling (Vänsterpartiet)


"samebyarna, i viss mån även övriga samer, ska få ensamrätt till jakt och fiske och ökad bestämmanderätt över all markanvändning på nästan halva Sveriges yta. Frågan är inte om rättigheterna ska flyttas eller vilka områden det ska avse utan hur det ska ske."

Se film https://jagareforbundet.se/fjalljakten/film---fjalljakten/

Skriv ett mail "Dir. 2021 :35 En ny renskötsellagstiftning det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske" till riksdags ledamöterna från Norrbotten, och beskriv erat livsval (håll god ton) med jakt, fiske och friluftsliv i Norrbotten och ställ frågan hur dom kommer att agera i frågan.

mailto:hannah.bergstedt@riksdagen.se

mailto:mattias.j.karlsson@riksdagen.se

mailto:birger.lahti@riksdagen.se

mailto:fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se

mailto:linda.modig@riksdagen.se

mailto:eric.palmqvist@riksdagen.se

mailto:linus.skold@riksdagen.se

mailto:emilia.toyra@riksdagen.se
Några ledamöter från Kommunstyrelsen Gällivare

S

birgitta.larsson@gallivare.se

magnus.johansson-POL@gallivare.se

maria.ahlen-POL@gallivare.se

mats.rantapaa-POL@gallivare.se

steve.arlebrand-POL@gallivare.se

monica.eriksson-POL@gallivare.se

stefan.kostenniemi-POL@gallivare.se

frank.oqvist-POL@gallivare.se

MP

henrik.olvebo-POL@gallivare.se

mattias.liinanki-POL@gallivare.se

hanna.falksund@gallivare.se

stefan.ovrell-POL@gallivare.se

MKJ&F Julklapp till Rävdalen

 


Årsfiskekort som friskvård 2022?.

Prata med er arbetsgivare om dom erbjuder sina anställda att köpa mkjf fiskeårskortför 2022 som friskvård.MKJ&F (Organisationsnummer: 897900-3053) lös på på inatur.se så får ni ett kvitto via mail.
Inatur.se Fiske http://www.boka.inatur.se/sv/se-gora/a897302/fiskekort-mkj-f/detaljer
 

Lista över friskvårdsaktiviteter och träningsformer som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt.
www.skatteverket.se

Glöm inte att meddela tomten att du inte är hemma.

Glöm inte att meddela tomten att du inte är hemma.
Skriv ut och sätt upp på ytterdörren.
God Jul och Gott nytt år //MKJ&F Styrelsen
 


Google maps

MKJ&F styrelsen arbetas dokument på budget 2022

 MKJ&F styrelsen arbetas dokument på budget 2022 som fastställs på Årsmötet kvartal 1 2022.

det är en pdf file

https://1drv.ms/b/s!AlAwdDlK5jSzgfhFwe8CucUtCstsgwSlutsatser älgjakten i region norr ”so far” 27 oktober

 


Dålig fyllnadsgrad 2021! Troligen kommer den att bestå även om mycket tid kvarstår för inrapportering
Dåligt kalvår i samtliga län!
Tydligt nedåtgående stam, tydligt 2021
Bättre fyllnadsgrad i län med uppehåll! Norrbotten ligger lägst i fyllnadsgraden just nu, något att notera i debatten om uppehållets vara eller inte vara!
Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent Jägareförbundet Norr

Leta i den här bloggen